لینک های دسترسی

Breaking News

حمله بر هیات اعزامی کابل در کندهار


منطقه زنگ آباد ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار امروز باز هم شاهد خشونت، کشته و زخمی شدن افراد بود. گلوله باری میان مهاجمین و نیروهای دولتی زمانی آغاز گردید که یک هیئت بلندپایه دولتی با بازمانده گان حادثه سه روز قبل در این منطقه دیدار مینمود. یک نظامی افغان در این زدوخورد کشته، و سه تن دیگر، به شمول یک غیرنظامی جراحت برداشتند.

هر چند تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است اما طالبان تهدید کرده اند که انتقام حملۀ امریکایی بر افراد غیر نظامی را خواهند گرفت.

شورای علمای افغانستان هم با نشر اعلامیۀ رویداد ولسوای پنجوایی ولایت کندهار را محکوم کرده و هشدار داده اند که اگر موج انتقام جویی و قهر مردم افغانستان برخاست، در آنصورت هیچ کسی قادر نخواهد بود تا جلو آنرا گرفته و با آن رویارویی کند که در آنصورت مسئولیت به دوش عاملین آن خواهد بود.

در بیانیۀ شورای علمای افغانستان آمده است که عاملین این رویداد هر چه زود تر به صورت علنی محاکمه و مجازات شده و هم مسئولیت زندان بگرام به دوش مقامات افغان سپرده شود.

از سوی هم ادارۀ یونیسف یا اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد تاثرات عمیق خود را به خاطر کشته شدن غیرنظامیان بی گناه در ولایت قندهار که اطفال نیز شامل آن بوده اند، ابراز داشته است.

در اعلامیۀ ادارۀ یونیسف آمده است که سال گذشته تنها 1282 طفل در جریان جنگ در افغانستان کشته و یا شدیداً مجروح شده اند.

XS
SM
MD
LG