لینک های دسترسی

تامین امنیت هلمند و قندهار ۴ ماه را دربر میگیرد


قوماندان برتانوی قوتهای بین المللی در جنوب افغانستان میگوید ، تلاش های وی در ولایات هلمند و کندهار به درستی به پیش میرود ، اما به وقت و حوصلۀ بیشتر نیاز دارد.

تورن جنرال برتانوی نیکولاس کارتر میگوید، در حاشیه قرار دادن ِ نقش برادر رئیس جمهور کرزی یک بخش از پلان او میباشد. آل پیسن خبرنگار صدای امریکا از وزارت دفاع ایالات متحده گزارشی را فرستاده که بتوجه میرسد.

جنرال کارتر که از قرار گاهش در میدان هوائی کندهار صحبت میکرد ،گفت ، مبارزات 102 روزه در داخل و اطراف ولسوالی مارجۀ به درستی به پیش میرود. اوعلاوه نمود اما نوع تلاش مفصل برای تأمین امنیت و شامل ساختن مردم محل در تشکیل جدید حکومتی که توسط والی محلی رهبری میگردد ، به سه یا چهار ماه دیگر نیاز دارد.

ما در حال پیشرفتیم. اما مبارزات ضد شورش ، به وقت و حوصله نیاز دارد و این کار فرساینده است. و این چیزیست که ما در حال حاضر مشاهده میکنیم. اما در غیر آن ما راه درستی را درپیش گرفته ایم. ما با عزمی که به اینجا اعزام شده ایم و با توریالی ویسا والی این ولایت در یک فضای اعتماد ، شفاف ، جامع و حکومتداری معرف که واقعاً با مردم در ارتباط است ، کامیابی را بدست خواهیم آورد.

این یک عملیۀ طویل است. جنرال ستنلی مک کرستل قوماندان نیروهای ائتلاف در افغانستان هفتۀ گذشته به جنرال کارتر گفت که اکثریت مردم درخارج افغانستان مارجه را به مثابۀ یک زخم خونبار تلقی میکنند.

کارتر میگوید، به نظر او چنین نیست ، اما او اذعان میدارد که نوعیت پیشرفتی را که او میبیند تعین کمیت آن مشکل است ، بشمول افزایش آزادی گشت و گذار ، فعالیت های اقتصادی و جلسات بیشتر سیاسی میان مقامات محلی و بزرگان قومی.

قوماندانی ائتلاف همچنان در رابطه به تعلیمات نیروهای بیشتر افغان و تهیه مربیون از کشورهای متحد برای عساکر، کار میکند.

جنرال کارتر در تلاش تسلط دوباره به شهر عمدۀ کندهار با مشکلات بزرگ و حتی پیچیده تری مواجه میباشد. در آنجا او و مقامات افغانی باید عین کارهای را که در مارجه انجام دادند ، انجام دهند ، اما ضمناً باید در منطقۀ که تقریباً یک میلیون نفوس ، امنیت اندک ، حکومت تقریباً غیر فعال ، عمدم اعتماد مقامات و حضور قوی طالبان دارد، نظم را برقرار سازد.

ما این کار را با استفاده از منابعی انجام خواهیم داد که با قوتهای دیگر ایالات متحده یکجا به داخل و اطراف کندهار میرسد ، زیرا با آمدن آنها ما ازآنجا خارج خواهیم شد تا منصوبین بیشر پولیس را تربیه نمائیم، تا با آنها شریک شویم ، تا سوق و اداره و تشریک اطلاعات نیروهای افغان را در شهر انکشاف دهیم ، و از همه مهمتر یک کمربند امنیتی را در اطراف شهر ایجاد نمائیم.

برعلاوه جنرال کارتر میگوید، او پلان دارد تا نقش احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان را که رئیس شورای ولایتی قندهاراست ، محدود سازد. کارتر میگوید، شوار باید یک محل نظارت کننده باشد، اما در آنجا انکشاف عملیات ولسوالان و شاروالان محلی مستقیماً در ساحات حکومتی مداخله دارد، او نفوذ شورا و احمد ولی کرزی را کاهش خواهد داد که به فساد و دست داشتن در تجارت مواد مخدر و شورشیان محلی متهم است.

جنرال کارتر تلاش های بدست آوردن کنترول کندهار را برای حکومت افغانستان یک پروژه چهار الی شش ماه خواند.

امیدوارم که تا فصل خزان ، تعداد اوسط باشندگان ولایت کندهار یک روز صبح از خواب بیدار شده ، خود را تکان دهند و بدانند که آنها منابع حقوقی بهتر ، امنیت بهتر و از همه مهمتر ارتباط با حکومت خود را به نحوی که امروز آنرا حس نمیکنند، در اختیار دارند.

کارتر میگوید، مردم کشور های ائتلافی اکثراً انتظار یک راه حل نظامی سریع را میکشند.اما او میگوید، در افغانستان به یک تقرب جامع نیاز است ، که با اساسات امنیت و حکومتداری آغاز شده و حوصله مندی و وقت بیشتر را ایجاب میکند.

XS
SM
MD
LG