لینک های دسترسی

ولسوال ارغنداب در انفجار بم کشته شد


ولسوال ارغنداب در انفجار بم کشته شد

در مرکز شهر کندهار به اثر انفجار موتر بم که هدف آن موتر حامل ولسوال ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار بود مورد حمله قرار گرفت که به اثر انفجار ولسوال عبدالجبار ، پسرش و یک تن از دریورانش کشته شده اند.

فضل احمد خان شیرزاد آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت کندهار ضمن تایید خبر مذکور به رادیو آشنا گفت :

"ولسوال ولسوالی ارغنداب از دفتر کارش به صوب منزلش در حالی رفتن بود ، که در نزدیک منزلش موتر مملو از مواد انفجاری که از قبل در مسیر راه متوقف شده بود توسط ریموت کنترول منفجر ساخته شده که ولسوال و دو تن دیگر به همرایش کشته شده اند".

داکتر توریالی ویسا والی ولایت کندهار در یک کنفرانس مطبوعاتی عصر امروز به خبر نگاران گفت :

"عصر امروز در شهر کندهار یک تراژیدی بزرگ باز به وقوع پیوست که به اثر انفجار موتر بم در نزدیک منزل ولسوال ولسوالی اغنداب در شهر کندهار ولسوال عبدالجبار ، پسرش و یک از محافظینش کشته شده اند".

والی ولایت کندهار مخالفین دولت را مسول انفجار بر موتر ولسوال ولسوالی ارعنداب ولایت کندهار می داند و همچنان به قول والی ولایت کندهار کشته شدن ولسوال اغنداب یک ضایعه بزرگ برای اداره ولایت کندهار می باشد.

اما به قول مسوولین دولت تاهنوز کسی از محل واقعه به اتهام انفجار از فاصله دور گرفتار نگردیده اند .

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی طالبان از جای نامعلوم به مطبوعات گفت : هدف انفجار ولسوال ولسوالی ارغنداب بود که به شمول ولسوال سه تن کشته شده اند.

یکتن از شاهدان عینی در محل واقعه می گوید: من در کارخانه آیسکریم مصروف کار بودم که انفجار هیبت ناک به وقوع پیوست فضا را دود و خاک گرفت من به داخل اطاق خو را خاموش نمودم ، زمان که بیرون برامدم دو عراده موتر در آتش می سوختند و سه تن به داخل موتر بودند ، که قبلا به اثر انفجار کشته شده بودند .

عصرامروز بازهم مخالفین دولت در جنوب شهر کندهار نیروهای امنیتی را مورد حمله قرارداند که در نتیجه یک تن از مخالفین دولت و یک تن پولیس کشته شده اند

نیروهای امنیتی در کندهار این خبر را تایید نموده اند ولی در مورد تاهنوز جزیات بیشتر را اریه نه نموده اند.

به اساس یک گزارش دیگر نیروهای پولیس صبح امروز در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار در حالی گذمه بودند که برموترحامل شان بم کنار جاده به وقوع پیوست که به اثر انفجار یک از پولیس کشته و چهار تن دیگر مجروح گردیده اند .

ولسوال ولسوالی خاکریز ولایت کندهار این خبر را تایید نموده و در ضمن گفته است که موتر پولیس نیز کاملا تخریب گردیده است .

XS
SM
MD
LG