لینک های دسترسی

فراغت دهها زن از صنوف حرفه آموزی درقندهار


فراغت دهها زن از صنوف حرفه آموزی درقندهار

طی مراسمی ۱۲۰ تن از زنان شامل کورس سواد آموزی و حرفه آموزی سند فراغت شان را دریافت کردند. این صنوف به همکاری اجتماع زنان ولایت کندهار برای مدت یک سال دایر شد.

به گفته رئیسه اجتماع زنان ولایت کندهار در مدت پنج سال ۶۰۰ تن از زنان از کورس های سواد آموزی و حرفه آموزی فارغ گردیده اند و برای زنان در عرصه های حقوق بشر، محیط زیست، صحت وتربیه سالم اطفال شان، معلومات و آگاهی عامه نیز داده شده است.

میمونه طارق ریسه اجتماع زنان ولایت کندهار گفت: "در عین حال، زنان با حقوق شان آشنایی حاصل نمودن تا بتوانند که از حقوق خویش دفاع نمایند، در پهلوی آن از طریق حرفه اقتصاد شان تمویل شده می تواند."

یک تن از زنان فارغ شده از کورس سواد آموزی و آموزش حرفه گفت کورس یاد شده در زندگی شان تأثیرات مثبت را به وجود آورده است.

از طرف دیگر انجمن های مختلف زنان ولایت کندهار در جمنازیوم لیسه عالی زرغونه انا نمایشگاه صنایع دستی زنان را برای سه روز برگزار نمودند.

XS
SM
MD
LG