لینک های دسترسی

موافقۀ کرزی با گشایش دفتر طالبان در خارج از افغانستان


موافقۀ کرزی با گشایش دفتر طالبان در خارج از افغانستان

رئیس جمهور افغانستان می گوید با گشایش دفتر طالبان در خارج از افغانستان موافقت دارد.

در بیانیۀ مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی می گوید باوجود این که کابل به گشایش آن دفتر در عربستان سعودی و یا ترکیه علاقمند بود، اکنون به خاطر تحکیم صلح در افغانستان با این اقدام موافقت می کند.

از جانب دیگر، رئیس جمهور افغانستان در مورد تمدید نکردن قرارداد کاری اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر معلومات ارائه کرده است که در خبری بعدی نشر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG