لینک های دسترسی

Breaking News

دعوت مجدد رئیس جمهور کرزی از طالبان به روند صلح


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان از ملامحمد عمر، رهبر فراری طالبان که گمان میرود در پاکستان بسر میبرد، خواسته است تا با دست کشیدن از خشونت در فعالیتهای سیاسی اشتراک بورزد.

آقای کرزی گفته است، ملاعمر می تواند از طریق آرای مردم، نه با استفاده از آدم کشی، به زعامت کشور دست یابد.

اما ملاعمر که هیچگاهی در رسانه ها ظاهر نمی شود، در گذشته با نشر خطابه ها از طریق انترنت هر گونه دعوت صلح و پیشنهادات سیاسی آقای کرزی را رد نموده و دولت افغانستان را دست نشانده غرب خوانده است.

معلوم نیست که ملاعمر به تازه ترین درخواست آقای کرزی، چی واکنشی نشان خواهد داد.

XS
SM
MD
LG