لینک های دسترسی

رد اتهامات فساد اداری علیه همکار رئیس جمهور کرزی


رد اتهامات فساد اداری علیه همکار رئیس جمهور کرزی

مقامات افغان می گویند حکومت اتهامات فساد اداری را علیه یک همکار نزدیک حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان رد نموده است. رحیم الله نظری، معاون لوی څارنوال افغانستان به روز سه شنبه گفت که محمد ضیا صالحی از تمام اتهامات فساد اداری بخاطری برائت حاصل نمود که شواهد علیه وی در محکمه قابل استفاده نبود. در ماه جولای یک ارگان به رهبری امریکا، صدای صالحی را ثبت نموده بود که رشوه ستانی می کرد. پولیس می گوید در عوض، صالحی مانع تحقیقات امریکا از یک شرکتی گردید که به انتقال پول به رهبران افغان، قاچاقبران مواد مخدر، و شورشیان متهم گردیده است.

نظری گفت که به اساس قانون افغانستان استراق سمع تنها در قضایای مرتبط به مواد مخدر استفاده شده می تواند.

آقای کرزی در مورد طریقه که صالحی دستگیر شد انتقاد نمود، و بعد از هفت ساعت قید او را رها ساخت.

هفته ها بعد از دستگیری صالحی، مطبوعات امریکا گزارش داد که صالحی از استخبارات امریکا معاش می گرفت.

XS
SM
MD
LG