لینک های دسترسی

Breaking News

برکناری چهار عضو اکادمی علوم افغانستان


حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان چهار عضو اکادمی علوم افغانستان را به خاطر توهین به قوم هزاره در اطلس نژادشناسی سبکدوش کرد.

در اعلامیۀ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی عزل عبدالباری راشد، رییس اکادمی علوم افغانستان، سید محمد امین مجاهد، منشی اکادمی علوم، عبدالحکیم صافی، رییس مرکز علوم اجتماعی و نصرالله سوبمن، معاون علوم بشری را به خاطر بی حرمتی به قوم هزاره در اطلس اتنو گرافی اقوام ساکن افغانستان منظور کرد.

رییس جمهور افغانستان از سارنوالی خواست تا تحقیقات را در مورد چگونگی جمع آوری این معلومات و گنجانیدن آن در اطلس آغاز کند.

چند روز پیش انتشار دانشنامۀ آریانا از سوی اکادمی علوم نیز سر و صدا های زیادی را ایجاد کرده بود.

در بخشی از این دانشنامه آماری در بارۀ نفوس اقوام در افغانستان ارایه شده بود و در آن گفته شده بود که پشتون ها ۶۲ درصد، تاجک ها ۱۲ درصد، هزاره ها ۹ درصد و ازبک ها ۶ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند.

XS
SM
MD
LG