لینک های دسترسی

Breaking News

دیدار حامد کرزی با مقامات بانک مرکزی افغانستان


دیدار حامد کرزی با مقامات بانک مرکزی افغانستان

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در دیدار با اعضای شورای عالی بانک مرکزی وضعیت مالی و بانکداری درآن کشور را مورد بررسی قرار داد.

محب الله صافی سرپرست بانک مرکزی، در رابطه به نشر مطالبی در برخی از نشریه های غربی مبنی بر اینکه گویا رئیس جمهور آن کشور، مشاورین امریکایی بانک مرکزی را اخراج کرده است، گفت که بانک مرکزی نشر چنین مطالبی را کذب و دروغ محض میداند چون بانک مرکزی هیچگاهی مشاورین امریکایی نداشته و صرف یک تبعۀ امریکایی از قبل در این بانک ایفای وظیفه مینمود که به علت ختم قرارداد وظیفه اش را ترک کرده است.

در این جلسه فیصله شد تا بخش تفتیش بانک مرکزی با تفتیش متداوم وضعیت بانک ها و بهبود خدمات آن به مشتریان و به همینگونه معیاری شدن آنها به شورای عالی بانک مرکزی گزارش دهد.

XS
SM
MD
LG