لینک های دسترسی

کرزی گزارش روزنامه های عمده امریکا را رد و تقبیح کرد


حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان گزارش رسانه های امریکایی مبنی بر ادعای که چندین تن از اعضای حکومت او معاش خود را از طرف اداره استخبارات مرکزی امریکا (سی آی ای) دریافت میکنند، رد کرده است.

اعلامیه که از طرف حامد کرزی بروز شنبه نشر شد این ادعا را بی مسولانه خوانده و آن را شدیدا تقیبح میکند، و میگوید این ادعا ها اعضای حکومت افغاستان را ضعیف و بی اعتبار میسازد.

واشنگتن پست از افراد ناشناس نقل نموده و بروز جمعه نوشته بود که سی آی ای مدت زیادی است که معاش معاونین کزری را در تبادله دریافت معلومات از آنها، میچرداخته است.

و نیویارک تایمز نوشته است که محمد ضیا صالحی، یکی از همکاران عمده کرزی، سال ها است که از طرف سی آی ای معاش میگرفته است.

سخنگوی سی آی ای این گزارش ها را نه رد نه هم تائید کرده است.

دفتر آقای کزری ادعا میکند که این گزارش ها بخشی از مساعی است که هدف آن انحراف توجه از اولویت های عمده مانند جنگ علیه دهشت افگنی و پلان انحلال شرکت های خصوصی امنیتی میباشد.

پولیس افغانستان ماه گذشته صالحی را به اتهام رشوه دستگیر نمود، ولی او با دخالت رهبر افغانستان چند ساعت بعد آزاد شد.

حکومت اوباما مکررا از حکومت افغانستان خواسته است تا فساد را از بین برده و کار های حکومتی را بهوبد ببخشد. ولی گزارش های تازه نشان دهنده روابط مغلق تر بین واشنگتن و کابل میباشد.

XS
SM
MD
LG