لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی حمله بر غیرنظامیان را محکوم نمود


کرزی حمله بر غیرنظامیان را محکوم نمود

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعمال پنج عسکر امریکایی را تقبیح نمود که متهم به کشتار عمدی غیر نظامیان اند.

آقای کرزی به روز چهارشنبه گفت افراد غیر نظامی هیچ گونه تهدیدی را متوجه عساکر ننموده بودند.

عساکر ایالات متحده برای سرگرمی این افراد ملکی را از بین برده اند.

این اظهارات وی بعد از آن صورت گرفت که مجلۀ خبری دیرشپیگل آلمانی و رولنگ ستون امریکایی تصاویر عساکر ایالات متحده را به نشر رسانید که در نزدیک اجساد ملکی ایستاده و لبخند میزنند.

جرمی مارلوک ۲۲ ساله یکی از این عساکر هفتۀ گذشته مجرم شناخته شده و به ۲۴ سال زندان محکوم گردید.

XS
SM
MD
LG