لینک های دسترسی

اعلام نام اعضای شورای عالی صلح در افغانستان


حکومت افغانستان در مساعی برای ترغیب شورشیان به ترک جنگ، کمیتۀ را مؤظف نمود تا شرایط مذاکرات صلح با طالبان را در میان بگذارد.

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بروز سه شنبه ۷۰ عضو شورای عالی صلح را اعلام نمود که در آن جنگ سالاران، روسای جمهور سابق، مأمورین سابقۀ طالبان، رهبران مذهبی و جامعۀ مدنی همراه با زنان شامل میباشند.

تصمیم ایجاد شورای عالی در ماه جون در جریان جرگۀ مشورتی صلح اتخاذ شده بود.

رئیس جمهور کرزی از طالبان مطالبه نموده تا خشونت را ترک و قانون اساسی افغانستان را قبول نمایند. روز سه شنبه، او مطالبۀ خود را تجدید نموده از شورشیان خواست تا به روند صلح بپیوندند.

جنرال دیوید پتریئس، قوماندان قوای ائتلاف روز دوشنبه گفت رهبران ارشد طالبان که خواهان مصالحه میباشند، با حکومت کابل تقرب جسته اند.

این جنرال امریکایی گفت قوای نظامی از شرایط آقای کرزی حمایت مینماید، و او این تلاش را با مذاکرات و جنگ سنی ها در عراق مقایسه نمود.

XS
SM
MD
LG