لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: منفعت مواد مخدر به دیگران، بدنامی آن به ما


حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان می گوید که بدنامی تولید و قاچاق مواد مخدر را تنها افغانستان متقبل می شود، مگر سود آن را دیگران می برند.

آقای کرزی در دیدار با یوری فیدویتوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، از همکاری این اداره در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان قدردانی کرده آن را مهم خواند.

رییس جمهور افغانستان گفت که بسیاری از حلقات دخیل در قاچاق مواد مخدر، افغان ها نمی باشند.

رئیس جمهور کرزی با اشاره به کاهش کشت کوکنار در افغانستان گفت که هنوز هم کشت کوکنار در ساحات زیر نفوذ مخالفین به پیمانۀ زیادی وجود دارد.

XS
SM
MD
LG