لینک های دسترسی

شرایط افغانستان در توافقنامۀ ستراتیژیک با ایالات متحده


شرایط افغانستان در توافقنامۀ ستراتیژیک با ایالات متحده

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در مصاحبۀ با شبکۀ تلویزیونی "جیو" پاکستان یکبار دیگر بر شرایط افغانستان در توافقنامۀ ستراتیژیک با ایالات متحده تاکید کرد. وی گفت، ما می خواهیم بعد از امضای این توافقنامه عملیات شبانه متوقف گردد، ما میخواهیم دیگر هیچ امریکایی به خانه های افغانها داخل نشود، دیگر زندان خارجی وجود نداشته باشد، توقیف افغانها خاتمه یابد و همچنان فعالیت نهاد های موازی با حکومت و دولت افغانستان و موجودیت شرکت های خصوصی امنیتی و سایر فعالیت هایی که مانع عملکرد حکومت افغانستان، فساد اداری و تخلف از قوانین نافذه افغانستان میشود، پایان یابد.

همچنان رئیس جمهورافغانستان از موجودیت پناگاه های شورشیان و حمایت مالی آنها در پاکستان اظهار آگاهی نموده بر مذاکرات صلح با حکومت پاکستان اصرار ورزید.

XS
SM
MD
LG