لینک های دسترسی

دیدار رئیس جمهور کرزی با نمایندگان مجلس ایتالیا


دیدار رئیس جمهور کرزی با نمایندگان مجلس ایتالیا

رئیس مجلسی نمایندگان پارلمان ایتالیا از امضای سند ستراتیژیک میان افغانستان و کشور ابراز خرسندی کرده گفته است که بر اساس این سند ستراتیژیک، ایتالیا خواهد توانست نقش و کمک های خود را بعد از سال 2014 نیز با افغانستان ادامه دهد.

مجلس نمایندگان ایتالیا باور دارد که امضای سند ستراتیژیک میان ایتالیا و افغانستان به نفع هر دو کشور خواهد بود. وی در گسترش روابط میان ایتالیا و افغانستان تاکید کرده افزود در سفر اخیرش به افغانستان شاهد انکشاف و پیشرفت های زیادی در آنکشور بوده است.

قرار است رئیس جمهور در سه روز آینده توافقنامه های روابط ستراتیژیک با فرانسه و بریتانیا را هم امضا کند.

XS
SM
MD
LG