لینک های دسترسی

هشدار کرزی به نیرو های بین المللی


هشدار کرزی به نیرو های بین المللی

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان نیرو های بین المللی را هشدار داده است تا افغانستان را رها نموده و جنگ خویش را در فراسوی مرز در پاکستان متمرکز سازند.

آقای کرزی این آخرین انتقاداتش را در مورد فعالیت های ناتو، به روز شنبه در اسد آباد مرکز ولایت کنر در حالی بین داشت که با اقارب غیر نظامیانی که به اثر حمله نیرو های بین المللی کشته شده اند، دیدار می نمود.

رییس جمهور افغانستان گفت حکومت وی به ناتو نشان داده است که دهشت افگنان و جنگجویان در افغانستان نبوده بلکه در همسایگی کشور، در پاکستان مخفی هستند.

آژانس خبری فرانسه از آقای کرزی نقل قول نموده که گفته است افغانها مردم با حوصله هستند، اما اکنون حوصله مندی ما به انتها رسیده است.

تلفات غیر نظامیان، مساله حساسی را میان افغانستان و ایتلاف غربی تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG