لینک های دسترسی

حامد کرزی از نظر شما

شهروندان افغان مهمترین دست آورد و بزرگترین ناتوانی حامد کرزی در سیزده سال گذشته را بیان می دارند.


خلاصه

accssaq

۱۸:۵۲ ۵.۷.۱۳۹۳

نصیر بهزاد، فعال جامعه مدنی در ولایت بامیان می گوید که بزرگترین دستاورد حامد کرزی به حیث رئیس جمهور بهبود وضعیت اجتماعی، معارف و وحدت ملی بوده است.

برای شنیدن نظرات آقای بهزاد روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۸:۴۵ ۵.۷.۱۳۹۳

محمد عالم فاضل، مدیر مدرسه دینی در ولایت بامیان می گوید که بزرگترین دستاورد حامد کرزی به حیث رئیس جمهور ایجاد وحدت ملی در کشور بود.

برای شنیدن نظرات آقای فاضل روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۸:۴۱ ۵.۷.۱۳۹۳

محمد رسول کریمی استاد پوهنتون بامیان می گوید که دستاورد بزرگ حامد کرزی به حیث رئیس جمهور آزادی بیان در کشور است و از بزرگترین ناکامی آقای کرزی عدم موضع قاطعانه در برابر طالبان بود.

برای شنیدن نظرات آقای کریمی روی لینک ذیل کلیک کنید.

۱۸:۳۴ ۵.۷.۱۳۹۳

محمد بشیر، نانوا در بازار بامیان می گوید که بهبود وضعیت معارف در افغانستان بزگترین دستاورد ریاست جمهوری حامد کرزی بود. اما محمد بشیر بزرگترین ناکامی آقای کرزی را فساد اداری در کشور می داند.

برای شنیدن نظرات محمد بشیر روی لینک ذیل کلیک کنید.

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG