لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: 'تلاش برای انجام عملیات شب هنگام ناتو تحت رهبری افغانها ادامه دارد'


کرزی: 'تلاش برای انجام عملیات شب هنگام ناتو تحت رهبری افغانها ادامه دارد'

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز سه شنبه گفت کشورش سند "مشارکت ستراتیژیک" دراز مدت با ایالات متحده را فقط در صورتی به امضأ خواهد رساند که شرایط آن به شمول توقف حملات جنجال برانگیز شب هنگام عساکر بین المللی پذیرفته شود.

مقامات واشنگتن سرگرم گفت و شنود با حکومت افغانستان هستند تا نقش دراز مدت خود را در افغانستان، فرا تر از سال ۲۰۱۴ معین سازند.

قرار است تا ختم سال ۲۰۱۴ تمام نیرو های محاربوی تحت رهبری ناتو افغانستان را ترک گفته ومسؤولیت تأمین امنیت را به نیرو های امنیتی افغان بسپارند.

حامد کرزی از وضاحت شرایط افغانستان برای امضای موافقتنامۀ مشارکت ستراتیژیک حرف زد.

رئیس جمهور کرزی طی صحبت با افسران اردوی ملی افغانستان در قصر ریاست جمهوری گفت که عساکر تحت رهبری ناتو عملیات های شب هنگام را حیاتی می خوانند.

آقای کرزی بیان داشت که تلاش ها به خاطر انجام این عملیات ها تحت رهبری عساکر افغان جریان دارد.

آقای کرزی طی مراسمی که برای بر جسته ساختن اختتام موفقانۀ مرحلۀ ابتدایی روند انتقال مسؤولیت های امنیتی از قوای بین المللی به عساکر افغان بر گزار گردیده بود، صحبت می کرد.

با وصفی که میلیاردها دالر برای تشکیل و تقویت نیروهای امنیتی افغان به مصرف رسیده است، ولی مشکلات فرا راه این نیرو ها – از بی سوادی گرفته تا فساد – هم برای افغان ها و هم برای خارجی ها به مفهوم نوعی نیاز برای تداوم حمایت نظامی فراتر از سال ۲۰۱۴ می باشد.

نیروهای امنیتی افغان به حمایت مالی نیز نیازمند خواهند بود، هرچندی که رئیس جمهور کرزی وعده سپرد تا با استخراج ذخایر و معادن افغانستان حکومت و نیروهای امنیتی آن کشور را اکمالات نماید.

گذشته از همه تا کنون واضح نگردیده است که آیا موافقتنامۀ "مشارکت ستراتیژیک" در برگیرندۀ پایگاه های نظامی ایالات متحده در افغانستان فراتر از سال ۲۰۱۴ خواهد بود یا خیر، هرچند راین کراکر سفیر جدید ایالات متحده در کابل به روز دو شنبه بیان داشت که ایالات متحده به ایجاد پایگاه های دایمی در افغانستان علاقه مند نیست.

در صورت موفقیت عقد معامله میان ایالات متحده و افغانستان، نگرانی های آنعده افغان هایی مرفوع خواهد شد که از خروج فوری عساکر امریکایی و ضعف حکومت مرکزی نگران اند.

از سوی دیگر این معامله ترس کسانی را نیز خواهد زدود که به قوای خارجی در افغانستان به عنوان نیروهای اشغال گر نگریسته و تصور می کنند که آنها هرگز افغانستان را ترک نخواهند کرد.

XS
SM
MD
LG