لینک های دسترسی

تاکید کرزی بر خروج قوای امریکایی از روستا های افغانستان


حامد کرزی روز جمعه گفت وی به رئیس جمهور ایالات متحده واضح ساخته است که او خواهان خروج عساکر امریکایی از مناطق روستایی و دورافتاده می باشد.

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اوایل روز جمعه به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان زنگ زده و خواهان وضاحت در تقاضای رهبر افغانستان مبنی بر خروج نیرو های ایالات متحده از قریه های افغانستان شد.

در گزارش آژانس خبری اسوشیتدپرس آمده است که حامد کرزی به شهروندان ولسوالی پ گفت:

"روز گذشته در مطبوعات اعلام کردم که این ها از قرا و قصبات ما بیرون بروند. شما در راه بودید شاید نشنیده باشید. امروز صبح رئیس جمهور امریکا برایم زنگ زد و در این رابطه با من صحبت کرد که آیا شما این اعلام را کرده اید؟ من گفتم بلی و قبلاً هم برایتان گفته ام که از وطن و قریه های ما بیرون بروید. او برایم گفت خوب است که ما در این رابطه در کنفرانس ناتو در شهر شیکاگو که سه ماه بعد دایر می شود، با هم صحبت کنیم."

جی کارنی سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت "فکر می کند هر دو رهبر در بارۀ برنامۀ عمومی تسلیم دهی تدریجی مسئولیت جنگی به نیرو های افغان و خروج عساکر خارجی تا ختم سال 2014 دارای عین مفکوره بودند.

XS
SM
MD
LG