لینک های دسترسی

ملاقات بین حزب اسلامی و حامد کرزی


ملاقات بین حزب اسلامی و حامد کرزی

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه با هئیتی که از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نمایندگی میکند، دیدار و گفتگو کرده است.

حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برگزاری این نشست را به صدای امریکا تائید کرد.

او گفت "رئیس جمهور افغانستان در یک فضای دوستانه با هئیات حزب اسلامی ملاقات نمود. مذاکرات بیشتر روی چگونگی شمولیت این گروه به عملیه صلح دور میزد. البته این هئیت به ابتکار و دعوت شورای عالی صلح به کابل آمده بودند."

آقای علمی گفت این ملاقات بیشتر جنبه مشورتی داشت و آغازی برای جلسات آینده بود.

بر اساس یک خبر دیگر، وزیر داخله افغانستان به منظور ارزیابی مشکلات امنیتی به ولایت کنر سفر نمود.

XS
SM
MD
LG