لینک های دسترسی

تقاضای رئیس جمهور کرزی از مردم


تقاضای رئیس جمهور کرزی از مردم

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیۀ رادیویی اش که هر دو هفته یک بار ایراد میگردد، از خانواده های متمول افغان خواست تا مراسم و محافل خوشی شان را از قبیل شیرینی خوری و عروسی، تا بیشترین حد، ساده تر ساخته و از مصارف گزاف درین موارد خودداری ورزند.

آقای کرزی در بیانیۀ شب پنجشنبه افزود، این گونه محدودیت های معقول باعث خواهد شد که خانواده های نادار نیز به خاطر همچشمی، مجبور به قرض و برگزاری ضیافت های بزرگ نگردند.

به گفتۀ وی، پولی گزافی که در چنین ضیافت های بزرگ به مصرف میرسد، می تواند صرفه جویی شده و به زندگی آیندۀ زوج جوان اختصاص داده شود. آقای کرزی همچنان گفت که این گونه مصارف گزاف، نه با ارشادات دینی مطابقت داشته و نه هم به نفع اقتصاد افغانستان می باشد.

وی از عالمان دینی نیز خواست تا در روشنی ارشادات دین مبین اسلام، این موضوع را به مردم تبلیغ نمایند.

XS
SM
MD
LG