لینک های دسترسی

کرزی در جلسه عمومی سازمان ملل شرکت نمی کند


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جلسۀ عمومی سازمان ملل متحد که قرار است دو روز بعد در شهر نیویارک برگزار گردد شرکت نخواهد کرد ولی وزیر امور خارجه در ان از افغانستان نمایندگی خواهد کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان طی یک کنفزانس مطبوعاتی در کابل به خبرنگاران گفت حامد کرزی به دلیل مراقبت از جریان انتخابات پارلمانی و ملحوظات وضع حساس سیاسی در این جلسه شرکت نمی ورزد و زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان در جلسه به رهبری ملل متحد خطابه ای ایراد خواهد کرد.

وحید عمر از تکمیل فهرست اعضای شورای عالی صلح نیز خبر داد که این فهرست دیروز با مشوره رهبران جهادی در ارگ پیشکش گردید.

ولی وی از اعلان نامهای اعضای ان فهرست خودداری نموده گفت به زودی اسما اعضا نیز اعلان خواهد شد:

"ما امیدواریم که این فهرست امروز نشر میشد ولی به خاطر دو دلیل نتوانستیم اسما را علان نمایم. من تعهد میکنم که به زودی فهرست اسمای اعضا اعلان گردد. حدس ما این است که این رهبری این شورا از اعضای ان تعیین گردد".

وحید عمر شماری از رسانه های جهانی را در کار مغشوش ساختن افکار عامه با پخش خبرهای غیر واقعی از روند انتخابات مقصر دانست.

XS
SM
MD
LG