لینک های دسترسی

کرزی: موافقه با طالبان الی سه سال دربر می گیرد


رییس جمهور کرزی که اکنون در بریتانیا به سر میبرد، به صدراعظم آن کشور دیدار دیوید کمرون ملاقات داشت.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید، حکومت وی یکجا با حامیان غربی آن، با طالبان در تماس بوده اما یک الی سه سال در کار خواهد بود تا با آنها به یک موافقه دست یافت.

آقای کرزی در مصاحبۀ تازه اش با شبکۀ تلویزیون خبری کانال چهاردۀ بریتانیا، ضمن اظهار این نکته، گفت که مطبوعات غربی، در منعکس ساختن سطح فساد اداری در افغانستان مبالغۀ زیادی به خرج میدهد.

وی همچنان به ممالک غربی توصیه نمود که از مداخلۀ نظامی در لیبیا، بپرهیزند.

XS
SM
MD
LG