لینک های دسترسی

Breaking News

سفر حامد کرزی به ترکمنستان


آرشیف

به تکیه بر منابع نزدیک به ارگ، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قبل ازظهر روز شنبه دریک سفررسمی کابل را به قصد جمهوری ترکمنستان ترک کرد.

درین سفر رسمی دو روزه، آقایان داکتر زلمی رسول وزیر امورخارجه، داکتر انورالحق احدی وزیر تجارت وصنایع، داکتر حضرت عمرزاخیلوال وزیرمالیه وحیدالله شهرانی وزیر معادن انجنیرعبدالقدوس حمیدی وزیر فوائد عامه محمد اسماعیل خان وزیر آب وبرق، داکتر محمد داود صبا والی هرات، دلبرجان آرمان والی ولایت بادغیس ومولوی جوره عضو شورای عالی صلح و مشاور رییس جمهور کرزی در اموردینی و یکی ازمتنفذین قوم ترکمن، رییس جمهور را همراهی میکنند.

منابع نزدیک به ارگ میگویند که درین سفر رییس جمهورکرزی، حدود پنج سند همکاری دوجانبه، منطقه یی وبین المللی را با مقامات ترکمنستان امضا خواهد کرد.

واما تحلیل گران افغان مقیم پایتخت با توجه به اظهارات هفته گذشته استاد برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح که گفته بود -عشق آباد، برای میزبانی مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان آماده گی دارد- به این باوراند که آقای کرزی، درین سفر دو روزه موضوعات روابط همکاری ستراتیژیک میان افغانستان وایالت متحده امریکا ومساله مذاکره با طالبان را با مقامات کشور میزبان مطرح خواهد کرد تا بتواند نگرانیهای را که کشور های همسایه راجع به همکاریهای ستراتیژیک افغانستان با ایالت متحده امریکا و مصالحه با طالبان دارند رفع سازد

ترکمنستان، در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان یگانه کشور همسایه بود که با حاکمیت ونظام طالبان مناسبات حسنه داشته روابط ومراودات تجاری را حفظ کرده بود.

تحلیل گران مقیم کابل، به این باوراند که کشور ترکمنستان با سابقه نیک که با جنبش طالبان افغانستان دارد میتواند نقش موثری را در اعاده صلح وثبات در افغانستان ایفا کند.

براساس گزارشهای دریافتی از شهر عشق آباد مرکز ترکمنستان، حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان درحال حاضر درقصر اوغوزخان که مجموعه یی از قصرها ست و به نام شخصیت افسانوی ترکمنها "اوغوزخان" به تازه گی اعمار شده است اقامت دارد.

مطابق رسانه های ترکمنستان آقای کرزی، اولین رییس جمهور یک کشور خارجی است که به این قصر قدم میگذارد. قرار است درطول روز مذاکرات آقای کرزی و هیات معییتی وی با مقامات ترکمنستان آغاز گردد.

طبق منابع نزدیک به ارگ و مرکز رسانه های حکومت پروژه ای جنجالی و پرهیاهوی انتقال پایپ لاین گاز ترکمنستان که اخیرا بنام مخفف تاپی مسمی شده است محور اساسی مذاکرات را تشکیل میدهد. پروژه پایپ لاین گاز تاپی، یک پروژه بزرگ انرژی درسطح منطقه است که از منطقه دولت آباد ترکمنستان، به امتداد حدود هفده کیلومتر ازطریق افغانستان طی مسیر نموده به شهر ملتان پاکستان می رسد و از آنجا به کشور پهناور هند تمدید می یابد.

این پروژه بزرگ، بیش از دو دهه است که با وجود نیازمندی شدید به انرژی درمنطقه به دلیل نا امنی در افغانستان و دلایل سیاسی دیگر که بنام بازی بزرگ نیز معروف شده است تا حال جامه عمل نپوشیده و توقع میرود با شرایط تازه که در سطح دنیا و منطقه رونماشده است این بار زمینه آغاز کار عملی آن فراهم گردد.

XS
SM
MD
LG