لینک های دسترسی

حامدکرزی برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری وارد مسکو شد


حامدکرزی برای بهبود روابط اقتصادی و تجاری وارد مسکو شد

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دررأس یک هیئت بلند رتبۀ دولتی، به دعوت رسمی رئیس جمهور روسیه، روز پنج شنبه عازم مسکو گردید.

گفته شده است که هدف این سفر تقویت بیشتر روابط اقتصادی، تجاری وامنیتی افغانستان با روسیه میباشد.

روسیه در گذشته از ناحیۀ کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی نموده بود.

چنانچه اشتراک کارمندان مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه در عملیات تحت رهبری ناتو در ننگرهار که هدف آن تخریب لابراتوار های مواد مخدربود، یکی از نشانه های همکاری روسیه در روند مبارزه با مواد مخدر میباشد.

گفته میشود که بعد از توقف تانکرهای نفت توسط ایران، روسیه صد هراز تُن مواد سوخت را به افغانستان بفروش رسانیده است.

XS
SM
MD
LG