لینک های دسترسی

ملاقات کرزی با رئیس جمهور ترکمنستان


ملاقات کرزی با رئیس جمهور ترکمنستان

رئیس جمهور افغانستان در مورد پروژۀ انتقال گاز ترکمنستان با رهبر آن کشور ملاقات نمود.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در حاشیۀ دومین جشنوارۀ نوروز با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در تهران ملاقات کرد.

به اساس بیانیۀ مطبوعاتی دفتر رئیس جمهور افغانستان، قربان قلی بردی محمدوف در مورد پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند گفت که کار تحقق این پروژه به خوبی در حال پیشرفت است و احداث این خط لولۀ گاز، تاثیرات مثبتی در انکشاف منطقه بجا خواهد گذاشت.

رئیس جمهور ترکمنستان آمادگی کشورش را برای فراهم آوری برق مورد نیاز افغانستان اعلام کرد و همچنان گفت که ترکمنستان می خواهد که افغانستان در شبکۀ خط آهنی شامل گردد که قرار است، کشورهای ایران، ترکمنستان و تاجکستان را باهم وصل می کند

XS
SM
MD
LG