لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی: 'حکومت بسیار آگاه و تحلیلگر، از امریکا گرفته تا هر گوشۀ دیگر دنیا را زیر ذره بین دارد.'


کرزی: 'حکومت بسیار آگاه و تحلیلگر، از امریکا گرفته تا هر گوشۀ دیگر دنیا را زیر ذره بین دارد.'

حامدکرزی، رئیس جمهور افغانستان به روز سه شنبه طی محفلی که به مناسبت پایان موفقانۀ مرحلۀ نخست روند انتقال مسؤولیت های امنیتی ازنیروهای بین المللی به قوت های امنیتی افغان در ارگ ریاست جمهوری ترتیب یافته بود خطاب به جنرالان و منسوبین ارشد وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را یک کشورثروتمند و غنی از منابع عنوان کرد.

آقای کرزی گفت "افغانستان یک کشور ثروتمند است. هم سر زمین ما وهم زیر زمین ما ثروت بزرگ دارد. انسان های با استعداد و جوانان مستعد دارد و مهم ترازهمه در یک نقطۀ مهم سوق الجیشی و سخت ستراتیژیک دنیا موقعیت داشته، سر راه همه نشسته ایم. لذا نه تنها معاش نیروهای امنیتی خود را پرداخته می توانیم بلکه به وجه احسن می توانیم به قوت های امنیتی خود رسیدگی کنیم."

حامد کرزی افزود که افغانستان وایالات متحده بر اساس ضرورت دوجانبه، وارد یک معامله شده اند.

او ابراز اطمینان کرد که در این معامله شرایط افغانستان پذیرفته می شود، زیرا افغانستان دیگر آن افغانستان فقیر نیست که از اوضاع دنیا، منطقه و تقابل منفعت ها واقف نباشد.

آقای کرزی گفت مطمئن باشید، این موافقتنامه در صورتی امضأ می شود که شرایط ما پذیرفته شود و منفعت افغانستان پذیرفته شود، در اینجا منطقۀ بزرگ قرار دارد و کشور های بزرگ دیگر هم هستند. در عین حال که مبارزه با تروریزم جریان دارد تقابل منفعت ها، هم در منطقه ادامه دارد. تقابل منفعت های بسیار بزرگ در منطقۀ ما و جهان جریان دارد.

رئیس جمهور کرزی، در بخشی از بیانیه اش قدرتمندی خود و حکومت تحت رهبری اش سخن گفته افزود "حکومت بسیار آگاه و تحلیلگر، از امریکا گرفته تا هر گوشۀ دیگر دنیا را زیر ذره بین دارد."

او افزود "قدرتمند هستیم، فکر ما کارمی کند، تحلیل ما کار می کند و انشأالله جرأت اش را هم داریم. به تمام معنی واقف اوضاع هستیم، اوضاع منطقه، تقابل منفعت ها را در این گیر و دار جهانی می شناسیم."

رئیس جمهور کرزی از وجود مشکلات با قوه مقننۀ کشور یعنی ولسی جرگه انکار ننموده افزود که این مشکل حل شدنی است و ملت باید نگران نباشد.

آقای کرزی مکرراً مخالفین حکومت را به پیوستن به روند صلح دعوت نموده گفت یکبار دیگر به سوی صلح و امنیت دعوت میدهم، بیایید از ویرانی و تخریب وطن دست بکشید، هرگاه به ادامه جنگ اصرار دارید چنین معلوم می شود که آلۀ دست خارجی ها می باشید و برای همین بیگانه گان کارمی کنید.

XS
SM
MD
LG