لینک های دسترسی

حامد کرزی در مورد ذخایر پر ارزش در کشور


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد افزایش در جدال بین المللی روی سرمایه معادن در کشورش نگران است.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد افزایش در جدال بین المللی روی سرمایه معادن در کشورش نگران است. او همچنان میگوید، به اعانه دهندگان عمده در قسمت سرمایه گزاری در افغانستان باید تقدم داده شود.

حامد کرزی به خبر نگاران در توکیو گفت برای این منابع رقابت های زیادی بروز خواهد کرد، بخصوص اکنون که جهان از ارزش آن آگاه شده است.

وزیر معادن افغانستان بروز پنجشنبه گفت ارزش ذخایر مینرال هایی چون لیتییم، آهن، لاجورد، طلا و مس احتمالا به سه تریلیون دالر میرسد.

حامد کرزی که برای یک بازدید سه روزه در جاپان است میگوید افغانستان به سرمایه گزاری کشور های که افغانستان را در سال های اخیر زیاد کمک کرده اند، ارج میگذارد.

چاپان، بعد از ایالات متحده، در قسمت کمک به افغانستان، کشور دوم است.

قرار یک اعلامیه دفتر سخنگوی حامد کرزی، وی با رئیس شرکت میتسوبیشی چاپان موضوع سرمایه گزاری در منرال های افغانستان را مورد بحث قرار داده است.

XS
SM
MD
LG