لینک های دسترسی

رفع قیود بر گشت و گزار در کشمیر تحت کنترول هند


مقامات هندی قیود بر گشت گزار را از سرتاسر کشمیر تحت کنترول هند بروز یکشنبه رفع نمودند ولی تقاضای جدایی طالبان برای یک حمله باعث شده که مغازه ها و ادارات مسدود باقی بمانند.

هزاران تن از قوای حکومتی جاده های تقریبا خالی شهر سرینگر را گزمه میکردند.

پولیس هند و قوای شبه نظامی تلاش داشته اند که خشونت های اخیر را در سراسر کشمیر که منجر به هلاکت حد اقل ۱۵ نفر گردید، تحت کنترول در آورند.

بروز شنبه قیود بر گشت و گزار بر منطقه بعد از زد و خورد های متفرق وضع شد.

مقامات قیودات را بروز جمعه موقتا رفع ساختند تا برای اهالی مسلمان شهر اجازه دهند مراسم مذهبی خود را ادا نمایند. قیودات اساسا بروز سه شنبه وضع شده است.

کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده است، ولی این دو کشور ادعای تسلط بر همه کشمیر را میکنند.

شورشیان مسلمان ۲۰ سال است که برای آزادی کشمیر از هند و یا ادغام آن با پاکستان در حال جنگ بوده اند. درین جنگ ها هزاران نفر کشته شده اند.

این دو کشور ذروی روی کشمیر تا به حال دو بار جنگیده اند.

XS
SM
MD
LG