لینک های دسترسی

هند بار دیگر بر کشمیر قیود وضع کرد


مقامات در کشمیر تحت کنترول هند، پس از اینکه مظاهره کنندگان، در اعتراض علیه حاکمیت دهلی جدید، ساختمان هایی را به آتش کشیدند، قیود بر گشت گزار در منطقه وضع نمودند.

قوای هند بروز یکشنبه بر جاده های شهر سری نیگر مستقر شده و با استفاده از موانع خار دار و آهنی چهار راهی ها را مسدود ساختند. این قیود به بخش های دیگر در منطقه نیز توسعه یافته است.

پولیس، میر وایظ عمر فاروق، رهبر عمده جدایی طلب را متهم به شعله ور ساختن خشونت نموده است. فاروق این اتهامات را رد میکند.

ده ها هزار نفر بروز شنبه پس از ادای نماز عید دست به مظاهره زدند. سه ماه است که کشمیر درگیر مظاهرات شدید علیه حاکمیت هند بوده است. حد اقل ۶۹ نفر درین مظاهرات کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG