لینک های دسترسی

تلفات بیشتر از صد نفر در کشمیر هند از اثر سیلاب ها


سیلاب های شدید در منطقهُ کوئستانی له دخ کشمیر تحت کنترول هند بیشتر از صد نفر را تلف نموده است.

مقامات می گویند باران شدید شبانه در حالی باعث سیلاب گردید که مردم این منطقهُ همالیا در خواب بودند.

مقامات هندی به روز جمعه برای نجات کسانی که در زیر مخروبه ها گیر مانده بودند، تلاش ورزیدند. در حالیکه سیلاب ها منجر به پائین آوردن گل و لای در منطقه گردید، عمارات و منازل، تخریب شده و لین های برق و تیلفون کاملاً تخریب گردیده است.

حد اقل ۳۷۰ نفر در این حادثه زخمی گردیده اند.

جادهُ عمومی از بین رفته است. مراکز نظامی، یک شفاخانه، و میدان طیاره منطقه نیز در اثر این سیلاب تخریب گردیده است.

حد اقل دو هزار تن از بی جا شده گان در پناه گاه های دولتی انتقال داده شده اند.

من موهن سنگ صدراعم هند به روز جمعه تاثرات خود را در مورد تلفات این حادثه ابراز داشته و وعدهُ کمک ها را به حکومت محلی جمو و کشیمر داده است.

له دخ، در ارتفاع ۳۵۰۰ متر از سطح بحر قرار دارد، و این نوع بارش ها بسیار کم در آنجا رخ می دهد. این منطقه جای مشهور برای سیاحین می باشد.

تعداد زیاد قوای نظامی در این منطقهُ اکثراً بودائی ها موجود است که همسرحد با کشور چین می باشد.

XS
SM
MD
LG