لینک های دسترسی

تقاضای اعتصاب در کشمیر


تقاضای اعتصاب در کشمیر

اتحادی که از گروه های سیاسی و مذهبی تشکیل گردیده است در اعتراض به کشته شدن یک روحانی برجسته مسلمان، تقاضای اعتصابی را در کشمیر تحت اداره هند نموده است.

به روز شنبه تجارت خانه ها و مکاتب در منطقه مورد منازعه کشمیر در جواب به تقاضای اعتصاب مسدود بود.

پولیس و نیرو های شبه نظامی به منطقه اعزام گردیده اند.

مقامات می گویند زمانیکه مولوی شوکت احمد شاه درسیرینگر شهر عمده کشمیر، راهی مسجد بود تا نماز جمعه را امامت نماید، به اثر انفجاری به هلاکت رسید . پولیس می گوید احتمال دارد مواد منفجره در یک بایسکلی نصب بوده است.

احمد شاه رهبر گروه مذهبی " جمعیت اهل حدیث" بود که به عنوان یک رهبر جدایی طلب میانه رو تلقی گردیده و با جبهه طرفدار آزادی جمو وکشمیر روابط نزدیک داشت.

هیچ کسی مسوولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما مولوی شوکت احمد شاه در گذشته نیز هدف جنگجویان قرار گرفته بود.

XS
SM
MD
LG