لینک های دسترسی

تنش ها در کشمیر تحت ادارۀ هند


تنش ها در کشمیر تحت ادارۀ هند

مقامات هند می گویند، یک سرباز هندی به روز شنبه زمانی کشته شد که عساکر پاکستانی از کشمیر تحت ادارۀ پاکستان دست به گلوله باری زدند.

مقامات گفته اند که این سرباز پولیس سرحدی زمانی کشته شد که مصروف گزمه بود.

مقامات پولیس سرحدی می گویند، سربازان آنها در انتقام جوئی، به گلوله باری متقابل پرداختند.

تا کنون در رابطه به تلفات عساکر پاکستانی معلوماتی در دست نیست.

جدائی طلبان مسلمان از سال ۱۹۸۹به این سو برای آزادی و یا الحاق با پاکستان در کشمیر تحت ادارۀ هند مبارزه می کنند. تا حال ۶۰ هزار تن در تنش های کشمیر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG