لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار پایپ لاین گاز در کینیا


انفجار پایپ لاین گاز که ده ها کشته بر جا گذاشت.

به روز دوشنبه حد اقل شصت و پنج کینیایی زمانی در مرکز آنکشور تلف گردیدند که یک پایپ گاز انفجار نمود.

کیرای تو مرنگی، وزیر انرژی کینیا به صدای امریکا گفت این انفجار بدترین حادثه در سکتور انرژی کینیا می باشد.

"زمانی که بوی تیل به مشام مردم رسید به جایی شتافتند که گاز لیک شده بود، و به خاطری که بعضی ها غذا می پختند و یک عده دیگر سگرت می کشیدند، بناً چندین انفجار در آن جا صورت گرفت. به همین دلیل یکتعداد زیاد تلف گردید."

در این حادثه ۱۱۲ نفر زخمی گردیده است، اکثر آنها شدیداً سوخته اند اما وضعیت صحی شان ثابت است.

رایله اودینگا، صدراعظم کینیا می گوید از دیدن اجساد سوخته بسیار متاثر گردید.

"ما از مردم خود می خواهیم که از آرامش کار گیرند. تا ما بتوانیم به طریقه درست به آن رسیدگی نمائیم."

وی گفت حکومت در صورت لازم کمپل ها را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

چنین حوادث در این کشور افریقای شرقی معمول است.

XS
SM
MD
LG