لینک های دسترسی

ناتو حمله وسیع شورشیان در خوست را دفع کرد


ناتو حمله وسیع شورشیان در خوست را دفع کرد

ناتو میگوید، قوای ائتلاف در شرق افغانستان حملات شورشیان بر پایگاه ناتو و یک کمپ امریکایی را دفع کرده و حد اقل ۲۴ تن از حمله کنندگان را کشته است.

ناتو میگوید، شورشیان صبح وقت روز شنبه با ماشیندار ها و راکت ها بر قرار گاه به نام "Forward Operating Base Salerno" و کمپ چپمن در ولایت خوست حمله کردند.

ناتو میگوید، ائتلاف و قوای پیادۀ افغان حملات را به عقب رانده و ۱۵ تن از تندروان را در نزدیک سلیرنو، ۶ تندرو را در نزدیک چپمن کشته و سه تن آنان در هنگامیکه کوشش میکردند از ساحه فرار کنند، در اثر حملات هوایی کشته شدند. ۵ تندرو دیگر دستگیر گردیدند.

ناتو میگوید صرف دو شورشی توانستند خود را داخل پایگاه نمایند، ولی بصورت فوری کشته شدند. ناتو میگوید، این گروه با شبکۀ حقانی مرتبط با القاعده ارتباط دارد. طبق گفتۀ ناتو، بر قوای ائتلاف تلفاتی وارد نشده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان میگوید، افراد آن گروه تندرو با ۳۰ جنگجو به شمول بم گزاران انتحاری این حمله را براه انداختند.

ناتو یکی از شورشیان را که توسط حملات هوایی کشته شد، ( ُمده سر) شناسایی نموده است. مُدسر متخصص بلند پایه مواد منفجر است که حملات انتحاری در پاکستان را از مراکز شبکه حقانی انسجام میداد.

کمپ چپمن در ماه دسمبر سال گذشته محل حملات انتحاری بود که ۷ مامور استخبارات امریکا را هلاک ساخت.

در انکشافت دیگر، ناتو میگوید قوای ائتلاف اشتباهاُ دو قرار دادی امنیت خصوصی را بروز جمعه در ولایت وردک هلاک ساخت.

ناتو میگوید، در هنگامیکه موتر این قرار دادی ها با سرعت زیاد بطرف عساکر ناتو نزدیک میشد، عراده ائتلاف از طرف شورشیان مورد حمله قرار گرفت.

ناتو میگوید، از موتر قرار دادی ها مردی به گلوله باری آغاز کرد و در مقابل ناتو بر آن موتر آتش باری کرده و دو تن از راکبین آن را هلاک ساخت. ناتو بعداُ دریافت که افراد کشته شده دو قرار دادی بودند.

ناتو میگوید، قرار دادیان در حقیقت بر عین شورشیانی آتش باری میکردند که بر عساکر ناتو حمله کرده بودند، و آنها بخاطر ترک عاجل محل حمله، سرعت موتر خود را بیشتر ساخته بودند.

ائتلاف این مسئله را تحت تحقیق قرار داده است.

در یک خبر دیگر، ناتو میگوید قوای ائتلاف بروز شنبه در قندهار چندین شورشی و یک قوماندان طالبان را که مسئول طرح حملات بم و سایر حملات بودند، دستگیر کردند.

XS
SM
MD
LG