لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ وزیر سابق کینیا به اتهام فساد اداری


محکمۀ وزیر سابق کینیا به اتهام فساد اداری

محکمۀ عالی کینیا حکم صادر نموده که هینری کاسگی وزیر سابق صنایع آن کشور باید در رابطه با اتهامات مبنی بر وارد ساختن غیرقانونی موتر ها به کینیا، مورد محاکمه قرار گیرد.

آقای کاسگی این اتهامات را رد کرده است. او یکی از چهار وزیر حکومت کینیا بوده که از سال ۲۰۱۰ بدینسو، در رابطه با اتهامات فساد اداری از کرسی شان کنار رفته اند.

کاسگی، رئیس حزب بر سر اقتدار، مربوط رایله اودینگا صدراعظم کینیا می باشد.

کمیسیون ضد فساد اداری در کینیا میگوید، آقای کاسگی به موتر هایی که هشت سال از حد قانونی آن، کهنه تر بودند، جواز توزیع نموده و مالیات شان را نیز معاف ساخته است.

XS
SM
MD
LG