لینک های دسترسی

Breaking News

عملیات تصفیوی ولایات کنر و نورستان از وجود طالبان مسلح انجام شد


عملیات تصفیوی ولایات کنر و نورستان از وجود طالبان مسلح انجام شد

سخنگوى 'قول اردوى ٢٠١ سیلاب' در زون شرق افغانستان میگوید که از اثر عملیات هاى تصفیوى آنها مناطق ناامن ولایات کنر و نورستان را از وجود طالبان مسلح پاک کارى نموده اند.

دگروال محمد نعمان عاطفى، سخنگوى قول اردوى سیلاب در نشست خبرى امروز به رسانه ها گفت عملیاتی که از سوى قواى اردوى ملى انجام یافت تحت رهبرى قول اردوى ٢٠١ سیلاب صورت گرفت که درنتیجۀ آن سه سربازشان جراحت برداشته و شمارى زیادى ازمخالفان مسلح دولت رابه قتل رسانیده اند.

دگروال عاطی آمار دقیق تلفات وارده به مخالفان مسلح دولت را روشن نکرد و در مورد هویت آنان نیز چیزى نگفت.

به گفته وى هنگام عملیات کسى را بازداشت ننموده اند اما آن مقدار موادی را به دست آورده اند که از سوى وزارت هاى معارف و زراعت ومالدارى به مناطق کنر و نورستان فرستاده می شد و در چنگال طالبان مسلح مى افتاد.

سخنگوى قول اردوى ٢٠١ سیلاب مى افزاید همچنان علاوه نمود که هنگام عملیات نیروهاى هوایی ایتلاف آنان را همکارى می نمودند. دگروال علاوه نمود عملیات با مساعى مشترک قواى امنیتى افغان به تاریخ دوم ماه جارى خورشیدى آغازگردیده بود و تا تاریخ شانزده همین ماه ادامه داشت.

قواى اردوى ملى افغان در حال از تصفیه شدن راه هاى عمومى ولسوالی هاى کنر و ولایت نورستان خبر میدهند که همین اکنون نیز مسافرین این شاهراه ازنا امنی ها شکایت دارند.

XS
SM
MD
LG