لینک های دسترسی

دیجیتایز نمودن یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی قرآن مجید


دیجیتایز نمودن یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی قرآن مجید

کارشناسان برتانوی در پوهنتون مانچستر روی دیجیتایز نمودن یکی از قدیمی ترین نسخه های خطی قرآن مجید کارمیکنند. این نسخۀ دستنویس بی نظیر و کمیاب ، به روی صفحۀ انترنت بدسترس علما و سایر کسانیکه آرزوی مطالعۀ آنرا داشته باشند ، قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG