لینک های دسترسی

نشست چین، جاپان و کوریای جنوبی بخاطر تنش های موجود در جزیرۀ کوریا


وین جیا باو، صدر اعظم ، یوکیو هتو یه مه صدر اعظم جاپان و لی میونگ بک رئیس جمهور کوریای جنوبی بروز شنبه نشست دو روزۀ خود را آغاز نمودند، انتظار میرود که این نشست، روی افزایش تنش ها میان دو کوریا تمرکز داشته باشد.

در آغاز این نشست، صدر اعظم هتویه مه از حمایت مخلصانه با سیول وعده سپرد تا کوریای شمالی از طریق همکاری بین المللی، در رابطه به غرق کردن کشتی جنگی کوریای جنوبیذ مورد توبیخ قرار گیرد.

این نشست سه جانبه که در جزیرۀ جی جوی کوریای جنوبی دایر گردیده است، ادامۀ سفر اقای وین به سیول میباشد،

صدر اعظم چین مراتب تسلیت خود را بخاطر ۴۶ عملۀ کشتی شیونان ابراز داشت که در حادثۀ ۲۶ مارچ هلاک گردیدند. او بروز جمعه در سیول گفت، چین هر گونه اقدامی را محکوم مینماید که صلح و ثبات را در جزیرۀ کوریای برهم میزند.

تحقیقات بین المللی در مورد این رویداد، تصمیم نهایی خود را اعلام داشت که دلالت بر غرق شدن کشتی متذکره از اثر اصابت تورپیدو یا راکت بحری کوریای شمالی مینماید. در این حادثه ۴۶ عملۀ کشتی شیونان هلاک گردیدند.

کوریای شمالی این گزارش را رد نموده، آنرا ساختگی عنوان کرد.

XS
SM
MD
LG