لینک های دسترسی

تصویب قانون اساسی جدید در همه پرسی قرغزستان


رأی دهندگان در قرغزستان، یک قانون اساسی جدید را که قدرت رئیس جمهور را کاهش داده و صلاحیت های پارلمان انتخابی را افزایش خواهد داد، با اکثریت تصویب نمودند.

رأی دهندگان در قرغزستان، یک قانون اساسی جدید را که قدرت رئیس جمهور را کاهش داده و صلاحیت های پارلمان انتخابی را افزایش خواهد داد، با اکثریت تصویب نمودند.

مأمورین انتخابات به روز دوشنبه گفتند که با شمارش تقریباً همۀ آرا، بیش از نود فیصد رأی دهندگان قانون اساسی جدید را در همه پرسی سرتاسری، تصویب نمودند. حدود هفتاد فیصد از دو اعشاریه هفت میلیون رأی دهندۀ واجد شرایط، از رأی شان استفاده نمودند.

همه پرسی روز یکشنبه، در کمتر از سه هفته بعد از وقوع خشونت های نژادی در جنوب قرغزستان انجام یافت. درین خشونت ها، که به تأریخ دهم جون بین قرغز ها و ازبک تباران قرغزستان آغاز یافت، حد اقل دو صد و نود و چهار نفر کشته شدند. همه پرسی روز یکشنبه در فضای صلح آمیز به پایان رسید.

موسسۀ امنیت و همکاری در اروپا، امروز دوشنبه گفت که حکومت مؤقت قرغزستان باید به خاطر سازماندهی یک روند قابل ملاحظۀ صلح آمیز، ستوده شود.

روزا اوتنبایوفا، رئیس جمهور مؤقت قرغزستان قصد دارد رهبری حکومت را تا انتخابات پارلمانی در اواخر امسال، بر عهده داشته باشد.

XS
SM
MD
LG