لینک های دسترسی

رهبر حکومت انتقالی قرغزستان از اوش دیدن میکند


روضا اوتین بایفا، رهبر حکومت انتقالی قرغرستان، برای اولین بار از زمان آغاز خشونت و نارامی در پنجنشنبه گذشته در شهر اوش، از آن شهر دیدن میکند.

روضا اوتین بایفا، رهبر حکومت انتقالی قرغرستان، برای اولین بار از زمان آغاز خشونت و نارامی در پنجنشنبه گذشته در شهر اوش، از آن شهر دیدن میکند.

سرپرست حکومت قرغزستان در حالیکه تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده بود، بروز جمعه ذریعه هلیکوپتر به اوش رسید.

او گفت حکومت برای بازسازی اوش تلاش نهایی خود را بخرچ میدهد تا به گفته یی او "مردم بتوانند به خانه های خود برگردند".

در اوایل روز جمعه وی به یک روزنامه روسی گفت به عقیده او رقم تلفات ناشی از خشونت در اوش و شهر جنوبی جلال آباد، ده مرتبه بلند تر از رقم رسمی ۲۰۰ نفر است.

در عین حال، رابرت بلیک، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در مورد خشونت هایی خواهان تحقیقات شده است که باعث فرار تخمینا ۴۰۰ هزار نفر از منازل شان گردیده است.

بلیک بروز جمعه در هنگام بازدید از کمپ های مهاجرین در ازبکستان صحب میکرد - جاییکه حدود ۱۰۰ هزار مهاجر در آن پناه آورده اند.

خروج دسته جمعی مردم از اوش وقتی آغاز یافت که بتاریخ ۱۰ جون خشونت بین ازبک های منطقه و قرغز ها به شورش مبدل گردید.

نا آرامی ها در سراسر منطقه پخش شده و برای چندین روز دوام نمود.

XS
SM
MD
LG