لینک های دسترسی

تعدد کاندیدان در انتخابات قرغزستان


تعدد کاندیدان در انتخابات قرغزستان

کمیسیون مرکزی انتخابات قرغزستان خبر داد که ۸۳ تن، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در انتخابات ماه اکتوبر نموده اند.

این کمیسیون روز سه شنبه خبر داد که ۱۶ تن، نامزدی حزب سیاسی خود را به دست آورده اند، و ۶۷ تن دیگر آنها به شکل مستقل رقابت می کنند.

نامزدان اکنون باید حداقل ۳۰ امضأ را به دست آورده، به کمیسیون انتخابات تسلیم کنند. علاوتاً آنها باید مبلغ دو هزار دالر را ضمانت گذاشته و در امتحان زبان قرغزی کامیاب شوند تا واجد شرایط کاندیدای ریاست جمهوری گردند.

قرار است، انتخابات ریاست جمهوری در اواخر ماه اکتوبر برگزار شود.

XS
SM
MD
LG