لینک های دسترسی

Breaking News

ختم اعتصاب غذایی زندانیان در قرغزستان


ختم اعتصاب غذایی زندانیان در قرغزستان

مقامات در قرغزستان می گویند زندانیان کشور به اعتصاب غذائی خود که در بیست و پنجم ماه مارچ آغاز گردیده بود خاتمه داده اند.

اداره حکومتی محابس روز چهارشنبه گزارش داد که اوضاع تحت کنترول قرار دارد و تمام زندانیان اکنون غذا می خورند.

جمعه گذشته زندانیان در چندین زندان به خاطر وضع نابسامان زندان ها، و برخورد نادرست کارکنان زندان اعلان اعتصاب غذایی نمودند.

اما قلی بیک کچکینالیوڤ مقام ارشد زندان ها گفت زندانیان در پشتیبانی از کمچی کولبایوڤ سر کردۀ جنایات رهبری شده که مورد پیگرد قانونی قرار دارد، دست به اعتصاب غذائی زده بودند.

XS
SM
MD
LG