لینک های دسترسی

Breaking News

بیشتر از ۱۱۰۰ ماین پاک افغان قربانی ماین شده است


هشتاد در صد خاک افغانستان از خطر ماین پاکسازی شده است

ریاست جمهوری افغانستان خواستار نامگذاری ۱۸۹ مکتب به نام ماین پاک های شده است که در جریان وظیفه جان باخته اند.

بر اساس آماری که ریاست جمهوری افغانستان انتشار داده است، در سه دههء گذشته ۱۸۹ ماین پاک افغان حین اجرای وظیفه جان باخته و ۹۷۳ تن دیگر یا اعضای بدن شانرا از دست داده یا جراحت برداشته اند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در پیامی به مناسبت روز جهانی آگاهی از ماین (۴ اپریل)، ضمن قدردانی از قربانی های ماین پاک ها از وزارت معارف خواسته است تا ۱۸۹ مکتب را بنام هرکدام از ماین پاک های کشته شده نامگذاری کند. رئیس جمهور غنی همچنان به شاروالی کابل گفته است که جاده ای را در شهر کابل "ماین پاک ها" بنامد.

اضافه بر ماین پاک ها، هزاران شهروند دیگر افغانستان هم قربانی انفجار ماین های شده است که در جریان سه دهه جنگ های مسلحانه و از سوی طرف های درگیر در این کشور جاسازی شده است. سازمان های ماین پاکی می گویند که بیشترین ماین های ضد پرسونل در زمان تجاوز شوروی سابق، ۱۹۷۹-۱۹۸۹، در نقاط مختلف افغانستان جابجا شد.

مایکل مکنلی، سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان، در یک سرمقاله آزاد نوشته است که از سال ۱۹۸۹ بدینسو بیشتر از ۲۴۰۰۰ افغان قربانی انفجار ماین شده است. حتی در زمان حاضر هر ماه حدود ۳۸ نفر در افغانستان قربانی انفجار ماین می شود.

سفیر امریکا همچنان نوشته است که کشوراش از سال ۱۹۹۳ تا حال، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر به برنامه های ماین پاکی در افغانستان مساعدت کرده است و در سال روان ۲۲ میلیون دیگر را به این منظور اختصاص داده است.

سازمان های ماین پاکی گفته اند که تا سال ۲۰۲۳ تمام افغانستان را از وجود ماین های ضد پرسونل، پاک خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG