لینک های دسترسی

Breaking News

مردم لشکرگاه و زندگی آنها در جریان جنگ


مردم لشکرگاه و زندگی آنها در جریان جنگ

یک و نیم سال قبل شهر لشکرگاه مورد تهدید جدی مخالفین دولت قرار داشت، و باشندگان آن لحظه شماری ورود مخالفین مسلح را داشتند. اما فعلاً چهرۀ این شهر عوض شده و فضای اعتماد و زندگی خوب و انکشافات تقویه گردیده است.

تمام سرک های شهر لشکرگاه به طور اساسی قیرریزی شده، جوی های دو طرف سرک، گلدان های بین دو سرک اعمار گردیده، در امتداد جاده ها چراغ نیز نصب گردیده است.

در لشکرگاه در مجموع ۵۰ کلیومتر سرک به طور اساسی پخته ساخته شده است. اینکه اعمار جاده بر روند زندگی مردم چگونه تأثیراتی را بجا گذاشته، مردم در مجموع نظریات مثبت دارند.

در ولایت هلمند از یک نیم سال به این طرف مصروفیت های کاری تا یک حدی زیادی افزایش یافته و در زندگی مردم یک اندازه تغییر مثبت دیده می شود، مخصوصاً در مناطقی که امنیت نسبی تأمین شده است.

یک تن از مأمورین پولیس در شهر لشکرگاه میگوید در تمام عرصه ها انکشافات به وجود آمده، و به مقایسۀ گذشته پولیس خوبتر تجهیز و تربیه گردیده است.

در رابطه به مشکلات شهر، محمد داود، شاروال شهر لشکرگاه می گوید جهت انکشاف بهتر شهر، با آزمون غاصبین زمین شدیداً مواجه می باشد.

شاروال شهر لشکرگاه می افزاید که تا پایان سال جاری پنج کلیومتر سرک دیگر نیز در شهر به طور اساسی اعمار خواهد شد، و طی سال آینده برای توسعه شهر برنامه بزرگی در نظر گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG