لینک های دسترسی

القاعده در تلاش رخنه کردن به داخل لبنان


تندروان القاعده می خواهند با گروهای تندرو سنی درلبنان اتحادی برقرار کنند تا به این ترتیب پایگاهی را برای جنگ شان در لبنان ایجاد کرده بتوانند.

دپلوماتها می گویند آنها ازین خوف دارند که گروهای تندرو به آتش نفاق میان مردم افروخته و از جنگ داخلی که در سوریه جریان دارد نفع برند.

در لبنان جاهای درگوشه و کناری آن وجود دارد که گروهای مسلح به آسانی می توانند از آنها عملیات کند.

هشام جابر، جنرال متقاعد لبنانی که هنوز اردوی لبنان را مشوره می دهد می گوید که تعداد جهادی های لبنان رو به افزایش می باشد و درین تعداد جنگجویان جبهه النصره که با القاعده نزدیکی دارند نیز شامل می باشند.

هشام می گوید "ما تعداد زیاد قطعه های داریم که در کمپ های مهاجرین فلسطینی، به ویژه در عین الحلوه نزدیک به سیدا در حال رکود قرار دارند. هیچ کس به خوبی نمی داند که کی آنها فعال می شوند."

کمپ فلسطینی های مهاجر

در تازه ترین جنگ، طرفداران شیخ احمد عصیر، یک واعظ سنی بالای یک پوسته تیراندازی کرده و سبب شد که برای سه روز برخورد ها دوام کند و در نتیجه آن ۴٦ تن به شمول ١٨ عسکر به قتل برسد.

اسامه سعد، رئیس جبهه مردمی ناصری به صدای امریکا گفت که تندوران خارجی در تیر اندازی با جنگجویان العصیر شریک شده اند.

سعد افزود "برخی از گروها کوشیدند تا در جنگ علیه اردوی لبنان شرکت ورزند تا روحیه گروهای شانرا تقویت بخشند. آنها قوتهای خود را در محلات سیدا جابجا کرده اند."

منابع اردوی لبنان می گویند جهادی های یمن و سوریه در میان کشته شدگان دیده می شدند.

در لبنان حضور جهادی ها اشکار است، به ویژه در کمپ های اوارگان فلسطینی و آنها برای دو دهه درین جا مسکن گزین اند.

به تعقیب حمله امریکا برعراق گروهای جهادی سلفی در لبنان رو به افزایش گزاشت. با همکاری لوژستیکی استخبارات نظامی سوریه، صدها داوطلب ازین کمپ ها با شورشیان عراقی یکجا شدند.

آنها ازین فرصت تجربه کسب کرده و علایقی را با سران القاعده برقرار کردند.

جنرال جابر نگرانی دارد که اردوی لبنان از آمادگی و وسایل لازم برخوردار نیست تا با این آزمونها مقابله کند.

هشام جابر می گوید "حکومت لبنان به طور واقعی خیلی ضعیف است و ما اردوی داریم که روحیه و پرستیج ضعیف دارد. به اردوی لبنان انچنانی که شایان یک اردو می باشد مواد و پرسونل کافی داده نشده است."
XS
SM
MD
LG