لینک های دسترسی

Breaking News

تاخیر در مذاکرات حکومت جدید لبنان


تاخیر در مذاکرات حکومت جدید لبنان

میشل سلیمان، رییس جمهور لبنان گفتگوهای یک هفته یی روی تشکیل حکومت جدید را به حالت تعلیق درآورد.

دفتر رییس جمهور لبنان این اعلان را روز دوشنبه وقتی بیان داشت که انتظار می رفت گفتگوهای دو روزه آغاز شود.

آقای سلیمان علت مشخصی را برای زمان بندی دوباره بیان نداشت، اما یک نشست بین المللی ناوقت امروز در سوریه درخصوص این بحران تشکیل جلسه می دهد.

درهمین حال سارنوال دخیل درقضیه تحقیقات عدلی قتل رفیق حریری، صدراعظم سابق لبنان درسال 2005 یک فهرست اعلام جرم محرمانه یی را به قاضی قبل ازمحکمه تقدیم کرده است.

هفته گذشته، حزب الله و متحدین آن از حکومت تحت حمایت غرب به خاطر تشنجات راجع به تحقیقات عدلی ملل متحد درخصوص قتل رفیق حریری، صدراعظم سابق لبنان خارج شد.

XS
SM
MD
LG