لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل لیبیا در برابر تصمیم شورای امنیت


عکس العمل لیبیا در برابر تصمیم شورای امنیت

به تعقیب آن که شورای امنیت ملل متحد، جهت منع پرواز ها بر فراز لیبیا، اقدامات بین المللی را اجازه داد، حکومت لیبیا به روز جمعه، حریم فضایی اش را بروی همۀ پرواز ها مسدود ساخت.

ادارۀ کنترول خطوط هوایی اروپا (یوروکنترول) خبر داد که طرابلس تا آگاهی بعدی هیچ نوع پرواز ها را بر قلمرو خاک لیبیا نمی پذیرد.

این حرکت عکس العمل رژیم قذافی در پاسخ به قطعنامۀ دیروز شورای امنیت ملل متحد پنداشته میشود.

این قطعنامه تمام اعضای ملل متحد را صلاحیت میدهد تا به منظور حفاظت افراد ملکی در لیبیا همۀ اقدامات ضروری را به شمول وضع تحریم پرواز بر فراز آن کشور، به کار گیرند.

این اقدامات احتمالاً حملات هوایی بر اهداف نظامی لیبیا را نیز در بر خواهد داشت.

حکومات فرانسه و ناروی امروز اعلام داشتند که کشور های شان در مداخلۀ نظامی در لیبیا سهم خواهند گرفت.

منابع دیپلوماتیک فرانسه گفته است که جهت حفاظت افراد ملکی اقدامات از طریق حملات هوایی در لیبیا ممکن طی چند ساعت آینده صورت گیرد.

از سوی دیگر، در حالی که نمایندگان ناتو در بروکسل مصروف مذاکره بر چگونگی تطبیق قطعنامۀ شورای امنیت ملل متحد بودند، نیرو های وفادار به مُعمر القذافی رهبر لیبیا، به روز جمعه بر شهر مسرته که در تصرف شورشیان قرار دارد یک بار دیگر بمباردمان هوایی انجام دادند.

XS
SM
MD
LG