لینک های دسترسی

درگیری های تازه در لیبیا


درگیری های تازه در لیبیا

درگیری های تازه میان جنگجویان وفادار به معمر القذافی و نیروهای ضد حکومتی در لیبیا صورت گرفت.

این درگیری ها بروز پنجشنبه در شهر میسراتا صورت گرفت، جاییکه نیروهای ضد حکومتی ادعا دارند کنترول آن شهر را در دست گرفته اند.

عین درگیری بروز پنجشنبه در شهر زاوایه واقع در غرب پایتخت آنکشور نیز بوقوع پیوست.

در مورد تلفات این درگیری ها تا حال معلومات در درست نیست.

این درگیری ها در حالی صورت میگیرد که نیروهای ضد حکومتی ادارۀ شهر های عمده در شرق آنکشور را در دست گرفته و تعهد نموده اند که طرابلس را نیز آزاد خواهند ساخت.

سازمان دهندگان احتجاج در طرابلس یعنی سنگر مستحکم آقای قذافی از مردم خواستند که بروز پنجشنبه و جمعه تظاهرات تازه را آغاز نمایند که باعث درگیری های جدید خونین در آنکشور گردید.

بنابر گزارشات واصله ملیشه های مسلح و وفاداران قذافی خطوط دفاعی خارجی طرابلس را قویتر ساخته اند. گفته شده است که مستخدمین امنیتی مخالفین حکومت را شناسایی میکنند.

XS
SM
MD
LG