لینک های دسترسی

تشکیل شورای ملی توسط مخالفین حکومت لیبیا


تشکیل شورای ملی توسط مخالفین حکومت لیبیا

بعد از روزها جنگهای خونین بین مخالفین و نیرو های وفادار به رهبر لیبیا، رهبران مخالف حکومت در آنکشور میگویند آنان یک شورای ملی را در یکی از شهر های شرقی که از دست معمر القذافی تصرف نموده اند، تشکیل داده اند.

حافظ غوگا، سخنگوی شورا به روز یکشنبه گفت که این شورا بیانگر انقلاب میباشد نه یک حکومت انتقالی.

در عین حال، در غرب لیبیا، مظاهره کننده گان ضد حکومت کنترول شهر زاویه را که در ۵۰ کیلومتری طرابلس پایتخت آنکشور میباشد، در اختیار گرفته اند. گفته میشود که آنان برای دفاع از خود در مقابل طرفداران قذافی که در اطراف شان میباشند، آمادگی میگیرند.

خبرنگاران خارجی که به شهر زوایه رسیده اند میگویند صد ها نفر در میدانی شهر به روز یکشنبه اجتماع نموده بودند و شعار های ضد قذافی را سر میدادند. خبرنگاران از صدمات شدید در جریان درگیری های اخیر خبر میدهند که بسیاری از عمارات تخریب شده و سوخته است و توته پارچه های چندین موتر و آثار گلوله باری در همه جا به مشاهده میرسد.

قذافی با رد نمودن رقبای خود به روز یکشنبه گفت که آنان فقط یک گروه کوچک بوده و تحت محاصره عساکر وی قرار دارند.

قذافی طی اعلامیۀ که توسط تلیفون به تلویزیون سربیا پینک یا " سیربیا گلابی" بیان داشت تعذیرات اخیر شورای امنیت ملل متحد را علیه حکومتش محکوم نمود، این تعذیرات بروز شنبه، در پاسخ به سرکوبی ها علیه مظاهره کننده گان به تصویب رسید.

XS
SM
MD
LG